Hvad betyder CPC?

CPC står for “Cost Per Click” og er en almindeligt anvendt metrik inden for online annoncering og digital markedsføring. Denne metrik repræsenterer den pris, en annoncør betaler hver gang en bruger klikker på en online annonce. CPC er særligt relevant i betalte søgekampagner, som dem der kører gennem Google Ads eller Bing Ads, men det anvendes også i andre former for digital annoncering som display-annoncer og sociale medieannoncer.

Hvad betyder CPC
Jannik Lauge Jensen
Jannik Lauge Jensen

SEO-Specialist
Skrevet 15-09-2023

Hvordan beregnes CPC?

CPC beregnes ved at dividere de samlede omkostninger for en given annoncekampagne med antallet af klik, den har genereret. Formlen ser således ud:

CPC formel

Hvorfor er CPC vigtig?

Budgetstyring

At kende CPC hjælper annoncører med at forstå, hvor effektivt deres budget bruges. En lav CPC kan indikere, at man får mere “bang for the buck”, mens en høj CPC kan være et tegn på, at en kampagne skal optimeres.

ROI Måling

CPC er en nøglemetrik for at vurdere afkastet på investeringen (ROI) i en annoncekampagne. Sammen med andre metrikker som konverteringsrate og kundelivstidsværdi kan CPC give et mere komplet billede af en kampagnes effektivitet.

Strategisk Planlægning

 Forståelse for CPC kan hjælpe med at planlægge fremtidige markedsføringsstrategier. For eksempel, hvis en bestemt søgeords CPC er for høj, kan en virksomhed vælge at fokusere på mere omkostningseffektive søgeord.

Variabler der påvirker CPC

Konkurrence

Høj konkurrence om et bestemt søgeord eller målgruppe kan drive CPC op.

Kvalitetsscore 

Søgemaskiner som Google vurderer annoncens relevans og landingssideens kvalitet. En højere kvalitetsscore kan resultere i en lavere CPC.

Sæsonmæssighed: Tidspunkter som højtider eller særlige begivenheder kan påvirke CPC, da flere virksomheder konkurrerer om den samme målgruppe.

Geografisk placering

CPC kan variere afhængigt af, hvor din målgruppe er placeret. For eksempel kan CPC være højere i storbyområder sammenlignet med landdistrikter.

Mål på din markedsføringsindsats som en pro

Forståelsen af CPA går hånd i hånd med andre vigtige metrikker som CPC (Cost Per Click), ROI (Return on investment) og CLV (Customer Lifetime Value). Ved at integrere disse metrikker, kan du få en langt bedre indsigt i, hvor pengene i virksomheden investeres bedst og giver det største udbytte.