Forretningsbetingelser

Nedestående forretningsbetingelser er gældende ved oprettelse, bestilling og brug af webhotel hos Wuo Studio, såfremt anden skriftlig aftale ikke er indgået. De specificerede vilkår omfatter alle typer af services der stilles til rådighed i forbindelse med webhotellet.

Abonnement

Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne et abonnement hos Wuo Studio. Et abonnement betales 12 måneder forud. Abonnementet forlænges automatisk herefter 12 måneder af gangen, med mindre der sendes en skriftlig opsigelse fra kunden.

Fejlbestilte abonnementer betales ikke tilbage.

Ønsker Wuo Studio at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel. I sådanne tilfælde, vil den resterende del af beløbet blive tilbagebetalt.

Webhotellet kan til enhver tid ændres til et større eller mindre abonnement. Der tilbagebetales ikke evt. avancebeløb mellem to webhotel pakker.

Benyttelse af webhotellet

Webhotellet og dets indhold skal til enhver tid overholde den hertil gældende danske lovgivning. Wuo Studio tillader heller ikke opbevaring eller distribuering af pornografisk materiale. Wuo Studio forbeholder sig retten til at vurdere om kundens filer og indhold falder ind under sådanne kategorier.

 

Email

Der stilles email-service til rådighed men dette inkluderer ikke større emailkampagner. Overtrædes denne retningslinjer forbeholder Wuo Studio sig retten til at begrænse brugen af emails hos den pågældende bruger. Alle emails skal overholde den gældende danske lovgivning.

 

Backup

Wuo studio tager løbende backup af samtlige konti. Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende backup af sine data. Der stilles værktøj til rådighed, så der nemt kan foretages backup. Wuo Studio tager udelukkend ebackup af hensyn til eventuelle nedbrud eller skader på data. Ved akutte situationer tillader Wuo Studio at kunden kan benytte disse backups. Wuo Studio kan dog ikke stilles til ansvar, hvis en backup ikke forefindes. Foretages der en backup af kundends data, der er en direkte handling af kundens opfordring, vil der blive faktureret 500 kr ekskl. moms per gang.

 

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med et online køb af webhotel. Dette gælder dog ikke ved domænebestillinger, da denne løsning bliver specialtilpasset. Ved et sådant køb er kunden indforstået med, at lige så snart Wuo Studio er gået igang med registreringsprocessen, da vil kundens fortrydelsesret bortfalde.